Comuna Olteneşti este aşezată între pâraiele Crasna şi Lohan, într-o regiune deluroasa, fiind înconjurată de păduri ce se întind spre Huşi şi prezintă un relief cu multe vai, pâraie, şi dealuri unde există condiţii pentru păşunat şi agricultură.

         Judeţul Vaslui este aşezat în partea de est a României întinzîndu-se pe cursul superior şi mijlociu al râului Bârlad,care străbate partea de sud-est a Podişului Central Moldovenesc, iar în sud separă Colinele Tutovei de DealurileFălciului.
         La sud-est de reşedinţa de judeţ, oraşul Vaslui, este amplasată una din cele 82 de comune, comuna Olteneşti. Aşezată de oparte şi de alta a rîului Lohan, are în componenţa sa un număr de şase sate, Olteneşti reşedinţa de comună, Târzii, Pîhna, Vineţeşti, Curteni şi Zgura.
         Amplasată la o distanţă aproximativ egală de oraşele Vaslui şi Huşi cu eşire la D.E.581 ce leagă localitatea Crasna de oraşul Huşi şi vama Albiţa, comuna Olteneşti se învecinează: la est comuna Hoceni, la sud comuna Albeşti, la vest comuna Munteni de Jos, la nord- vest comuna Tanacu, la nord comuna Tătărăni iar la nord- est comuna Creţeşti.
         Principalele forme de relief al comunei este relieful structural din această categorie face parte şi dealul Lohan. Alături de cueste, aici apar forme rezultate în urma proceselor geomorfologice actuale: alunecări, râpi, rigole, create de şiroire şi torenţi.
         Dintre formele de acumulare apare terasa şi şesul de pe răul Lohan şi Crasna iar pe cuestele văilor multor pîrae apar aşa numitele hărtoape. Comuna este străbătută de două răuri Crasna şi Lohan.

         Denumirea comunei provine de la un razes improprietărit de Ştefan cel Mare, pe nume Oltenescu. Cu excepţia satului Târzii – sat de clăcaşi – restul localităţilor au fost aşezări de răzesi, care, cu timpul, în mare parte au fost deposedaţi de pământ. Pe plan administrativ, satele comunei au cunoscut diferite modificări. În 1907 locuitorii satului Târzii au participat activ la marea răscoala ţărănească.