Welcome to Comuna Oltenesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Oltenesti, judetul Vaslui

Anunturi importante

Anunt important COVID 19

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui, cod fiscal 3337737, telefon 0235485017, fax 0235485017, email primaria_oltenesti@yahoo.com, persoană de contact Antohi Edmond.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: - teren în suprafața de 1.670 mp, situat în intravilanul satului Curteni cu număr cadastral 75344, apartine domeniului privat al Comunei Oltenești. - teren în suprafața de 8.032 mp, situat în intravilanul satului Târzii cu număr cadastral 74865, aparţine domeniului privat al Comunei Oltenești. Concesiunea se face conform H.C.L. nr. 16/19.02.2020 si O.U.G. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Comunei Oltenești.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretarul general al Comunei Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 20 de lei, se achită numerar la casieria Primariei Comuna Oltenești.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/05/2020, ora 13.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01/06/2020, ora 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Primaria Comunei Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03/06/2020, ora 12.00, la Primaria Comunei Oltenești.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 54, tel/fax 0235311582, e-mail tr-vaslui@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05/05/2020

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

gal moldo prutLa nivelul Zonei Moldo-Prut s-a constituit recent Asociatia Grupul de Actiune Locala “Moldo-Prut”, formata din 17 comune si un oras, cu o suprafata de 1478,93 km p(27,8% din teritoriul judetului Vaslui).

GAL (Grupul de Actiune Locala) reprezinta un model de organizatie in care actorii locali si echipe de profesionisti pot influenta elaborarea politicilor de dezvoltare intr-o maniera pozitiva. La nivelul terotoriului Moldo-Prut initiatiava de constituire a unui accrd de parteneriat s-a manifestat intre un numar de 43 de entitati publice si private, care au depus eforturi comune pentru obtinerea finantarii proiectului “Constructie parteneriat public-privat si pregatirea dosarului pentru selectia GAL, teritoriul Moldo-Prut, judetul Vaslui” prin FEADR, AXA 4 LEADER, submasura 431.1, faza 3.

Actorii implicati in aceasta etapa au fost primarii, fermierii, agenti din mediul economic privat, asociatii ale crescatorilor de animale si organizatii non-guvernamentale.

Prioritatile asociatiei sunt:

-         crearea unei viziuni care sa includa dorintele comunitatii privind viitorul;

-         conturarea cadrului viitor, pentru teritoriul MOLDO-PRUT, in Planul de dezvoltare locala, privind evolutia economiei, a mediului si a calitatii vietii membrilor comunitatii;

-         asigurarea faptului ca membrii comunitatii vor obtine beneficii, prin implementarea de proiecte;

-         selectarea si agregarea anumitor obiective commune;

-         implicarea tuturor organizatiilor locale, publice si private, in procesul de cooperare pentru dezvoltare;

-         estimarea costurilor, a mijloacelor financiare si a timpului necesare pentru  producerea unor schimbari sau imbunatatiri.

     Grupul de Actiune Locala “Moldo-Prut” este un parteneriat public-privat alcatuit din comunele Arsura, Berezeni, Blagesti, Bunesti-Averesti, Cretesti, Dimitrie-Cantemir, Dranceni, Duda-Epureni, Falciu, Hoceni, Lunca Banului, Malusteni, Murgeni, Oltenesti, Padureni, Stanilesti, Tatarani si Vetrisoaia.

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech