Welcome to Comuna Oltenesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Oltenesti, judetul Vaslui

Anunturi importante

Anunt important COVID 19

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui, cod fiscal 3337737, telefon 0235485017, fax 0235485017, email primaria_oltenesti@yahoo.com, persoană de contact Antohi Edmond.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: - teren în suprafața de 1.670 mp, situat în intravilanul satului Curteni cu număr cadastral 75344, apartine domeniului privat al Comunei Oltenești. - teren în suprafața de 8.032 mp, situat în intravilanul satului Târzii cu număr cadastral 74865, aparţine domeniului privat al Comunei Oltenești. Concesiunea se face conform H.C.L. nr. 16/19.02.2020 si O.U.G. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Comunei Oltenești.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretarul general al Comunei Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 20 de lei, se achită numerar la casieria Primariei Comuna Oltenești.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/05/2020, ora 13.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01/06/2020, ora 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Primaria Comunei Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03/06/2020, ora 12.00, la Primaria Comunei Oltenești.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 54, tel/fax 0235311582, e-mail tr-vaslui@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05/05/2020

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Comuna Olteneşti este aşezată între pâraiele Crasna şi Lohan, într-o regiune deluroasa, fiind înconjurată de păduri ce se întind spre Huşi şi prezintă un relief cu multe vai, pâraie, şi dealuri unde există condiţii pentru păşunat şi agricultură.

         Judeţul Vaslui este aşezat în partea de est a României întinzîndu-se pe cursul superior şi mijlociu al râului Bârlad,care străbate partea de sud-est a Podişului Central Moldovenesc, iar în sud separă Colinele Tutovei de DealurileFălciului.
         La sud-est de reşedinţa de judeţ, oraşul Vaslui, este amplasată una din cele 82 de comune, comuna Olteneşti. Aşezată de oparte şi de alta a rîului Lohan, are în componenţa sa un număr de şase sate, Olteneşti reşedinţa de comună, Târzii, Pîhna, Vineţeşti, Curteni şi Zgura.
         Amplasată la o distanţă aproximativ egală de oraşele Vaslui şi Huşi cu eşire la D.E.581 ce leagă localitatea Crasna de oraşul Huşi şi vama Albiţa, comuna Olteneşti se învecinează: la est comuna Hoceni, la sud comuna Albeşti, la vest comuna Munteni de Jos, la nord- vest comuna Tanacu, la nord comuna Tătărăni iar la nord- est comuna Creţeşti.
         Principalele forme de relief al comunei este relieful structural din această categorie face parte şi dealul Lohan. Alături de cueste, aici apar forme rezultate în urma proceselor geomorfologice actuale: alunecări, râpi, rigole, create de şiroire şi torenţi.
         Dintre formele de acumulare apare terasa şi şesul de pe răul Lohan şi Crasna iar pe cuestele văilor multor pîrae apar aşa numitele hărtoape. Comuna este străbătută de două răuri Crasna şi Lohan.

         Denumirea comunei provine de la un razes improprietărit de Ştefan cel Mare, pe nume Oltenescu. Cu excepţia satului Târzii – sat de clăcaşi – restul localităţilor au fost aşezări de răzesi, care, cu timpul, în mare parte au fost deposedaţi de pământ. Pe plan administrativ, satele comunei au cunoscut diferite modificări. În 1907 locuitorii satului Târzii au participat activ la marea răscoala ţărănească.

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech