Welcome to Comuna Oltenesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Oltenesti, judetul Vaslui

Anunturi importante

Anunt important COVID 19

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui, cod fiscal 3337737, telefon 0235485017, fax 0235485017, email primaria_oltenesti@yahoo.com, persoană de contact Antohi Edmond.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: - teren în suprafața de 1.670 mp, situat în intravilanul satului Curteni cu număr cadastral 75344, apartine domeniului privat al Comunei Oltenești. - teren în suprafața de 8.032 mp, situat în intravilanul satului Târzii cu număr cadastral 74865, aparţine domeniului privat al Comunei Oltenești. Concesiunea se face conform H.C.L. nr. 16/19.02.2020 si O.U.G. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Comunei Oltenești.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretarul general al Comunei Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 20 de lei, se achită numerar la casieria Primariei Comuna Oltenești.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/05/2020, ora 13.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01/06/2020, ora 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Primaria Comunei Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03/06/2020, ora 12.00, la Primaria Comunei Oltenești.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 54, tel/fax 0235311582, e-mail tr-vaslui@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05/05/2020

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Folder Declaratie de avere si interese 2016

Documents

Toggle Title Date Download
pdf Declaratie de avere si interese Antohi Edmond 2016 (329 downloads) Popular Download (pdf, 660 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Botnaru Ion 2016 (301 downloads) Popular Download (pdf, 639 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Branzei Vetica 2016 (324 downloads) Popular Download (pdf, 616 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Brasoveanu Elena 2016 (306 downloads) Popular Download (pdf, 627 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Calarasu Minerva Lulusa 2016 (310 downloads) Popular Download (pdf, 631 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Ciochina Iulian 2016 (322 downloads) Popular Download (pdf, 616 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Galeru Constantin 2016 (337 downloads) Popular Download (pdf, 676 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Jitareanu Remus 2016 (307 downloads) Popular Download (pdf, 592 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Malancus Izabela 2016 (310 downloads) Popular Download (pdf, 626 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Mihalache Maricel 2016 (298 downloads) Popular Download (pdf, 625 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Mihulca Florin 2016 (323 downloads) Popular Download (pdf, 627 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Moga Danut 2016 (298 downloads) Popular Download (pdf, 636 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Necules Eugen 2016 (291 downloads) Popular Download (pdf, 320 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Secobeanu Ioan 2016 (300 downloads) Popular Download (pdf, 561 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Sirghe Constantin 2016 (298 downloads) Popular Download (pdf, 625 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Sonea Costel Marcel 2016 (297 downloads) Popular Download (pdf, 631 KB)
pdf Declaratie de avere si interese Sonea Iorgu 2016 (310 downloads) Popular Download (pdf, 632 KB)
Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech