Welcome to Comuna Oltenesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Oltenesti, judetul Vaslui

Anunturi importante

Anunt important COVID 19

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui, cod fiscal 3337737, telefon 0235485017, fax 0235485017, email primaria_oltenesti@yahoo.com, persoană de contact Antohi Edmond.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: - teren în suprafața de 1.670 mp, situat în intravilanul satului Curteni cu număr cadastral 75344, apartine domeniului privat al Comunei Oltenești. - teren în suprafața de 8.032 mp, situat în intravilanul satului Târzii cu număr cadastral 74865, aparţine domeniului privat al Comunei Oltenești. Concesiunea se face conform H.C.L. nr. 16/19.02.2020 si O.U.G. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Comunei Oltenești.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretarul general al Comunei Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 20 de lei, se achită numerar la casieria Primariei Comuna Oltenești.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/05/2020, ora 13.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01/06/2020, ora 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Primaria Comunei Oltenești, str. Principală, nr.1, Oltenești, judeţul Vaslui.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03/06/2020, ora 12.00, la Primaria Comunei Oltenești.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 54, tel/fax 0235311582, e-mail tr-vaslui@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05/05/2020

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

document Declaratii de avere si interese 2014

Documents

Toggle Title Date Download
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Antohi Edmond (457 downloads) Popular Download (pdf, 808 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Botnaru Ion (466 downloads) Popular Download (pdf, 813 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Branzei Vetica (453 downloads) Popular Download (pdf, 885 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Brasoveanu Elenaa (433 downloads) Popular Download (pdf, 832 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Bulugu Timotei (454 downloads) Popular Download (pdf, 891 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Galeru Constantin (493 downloads) Popular Download (pdf, 891 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Grosu Romascu Petru (399 downloads) Popular Download (pdf, 850 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Iacob Fanica (446 downloads) Popular Download (pdf, 861 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Jitareanu Remuss (457 downloads) Popular Download (pdf, 876 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Malancus Izabela (449 downloads) Popular Download (pdf, 873 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Radu Petru (445 downloads) Popular Download (pdf, 803 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Scutaru Petruu (445 downloads) Popular Download (pdf, 851 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Secabeanu Ioann (434 downloads) Popular Download (pdf, 813 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Sonea Costel Marcel (450 downloads) Popular Download (pdf, 866 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Sonea Gelu (455 downloads) Popular Download (pdf, 907 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Sonea Iorgu (475 downloads) Popular Download (pdf, 880 KB)
pdf Declaratie de avere si interese 2014 Tigau Marian (445 downloads) Popular Download (pdf, 864 KB)
Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech